معرفی دانشکده تجارت و مالیه

دانشگاه تهران به عنوان طلایه دار تربیت مدیران و متخصصان علوم مدیریتی و اقتصادی، پس از نیازسنجی در جامعه علمی کشور، در سال ۱۴۰۰ دانشکده‌های جدیدی را به مجموع واحدهای تابعه‌ی خود افزود. در این راستا دانشکده «تجارت و مالیه» با عنایت به بند «ج» دستور شماره ۲ مصوبه اولین نشست از دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ تاسیس گردید.

این دانشکده با منطق تقاضا محوری و پاسخگویی به روزتر و کاربردی تر به نیازهای جامعه، صنعت و بازار در حوزه تجارت و مالیه ایجاد شده است تا هماهنگ و هم افزا با سایر دانشکده ها و مراکز و واحدهای دانشگاه تهران فعالیت نماید.

آمار و اطلاعات

188
دوره ها
2138
دانشپذیران 99
54
دوره های آنلاین
45
دوره های آفلاین

سازمان‌های همکار